Imię: Herman Nazwisko: Klinowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Herman
  • Klinowski
  • Podobwodowy w rejonie Gmina SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 354,, AAN-27,, s.4]