Imię: Rajzla Nazwisko: Kielmanowicz

  • TAK
  • Kobieta
  • Rajzla
  • Kielmanowicz
  • 1903
  • W więzieniu na Gęsiej, sądzona 6-01-42, sprawę odroczono.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 38]