Imię: Josef Nazwisko: Kapłan

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Josef
 • Kapłan
 • 1942-11-09
 • 11-1913
 • Kalisz
 • Warszawa
 • wychowany w rodzinie religijnej, był uczniem chederu, jesziwy, a następnie szkoły polskiej z wykładowym językiem hebrajskim. Od 13-go roku życia był członkiem Haszomer Hacair, z czasem aktywistą tej centrali w Warszawie. Na przełomie 1939-40 organizował podziemną działalność Haszomer na terenie wschodniej Polski. Od grudnia 40 r.- w getcie warszawskim. Pracował w biurze Jointu, założył kibuc Maapilim, następnie, wysłany do Częstochowy, pomagał przy założeniu kibucu w Żarkach. Informował organizacje żydowskie za granicą o sytuacji społeczności żydowskiej w okupowanej Polsce. Przekazywał wiadomości do centrali Histadrutu w Szwajcarii. W 1941 ukończył swą książkę, dokumentującą działalność Haszomer Hacair, która ukazała się w 42 w Palestynie. Mieszkanie przy Nowolipkach 25, które zajmował z Miriam Heinsdorf, było ważnym punktem kontaktowym organizacji; tam Kapłan fabrykował dokumenty dla działaczy podziemia. Był również współzałożycielem pierwszego oddziału bojowego w getcie. Aktywny w Żydowskim Komitecie Narodowym, wybrany został do sztabu ŻOB. 3 września 42 aresztowany przez gestapo w szopie Landaua, w którym pracował. Najprawdopodobniej wydał go jeden z członków ruchu, aresztowany kilka dni wcześniej. Kapłan został zamordowany na Pawiaku 11 września 42.

 • działacze
 • 86,88,235,236