Imię: Szmul Nazwisko: Kapelusz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szmul
  • Kapelusz
  • lat 48, złapany po str. aryjskiej, sądzony 10-12-41, sprawę odroczono.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 31]