Imię: Arnold Nazwisko: Kaner

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Arnold
  • Kaner
  • Przemysłowiec, kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 326]