Imię: Łaja Ida Nazwisko: Kam

  • TAK
  • Kobieta
  • Łaja Ida
  • Kam
  • lat 18, złapana po str. aryjskiej, sądzona 3-12-41.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 23]