Imię: Zulein Nazwisko: Kalmanowicz - Aleksandrowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Zulein
  • Kalmanowicz - Aleksandrowicz
  • Zam. świętojerska 14, ekspedient, kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 324]