Imię: Itela Nazwisko: Kalksztajn

  • TAK
  • Kobieta
  • Itela
  • Kalksztajn
  • 1914
  • Rozstrzelana w więzieniu na Gęsiej.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 32]