Imię: Bronisław Nazwisko: Kajszczak

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Bronisław
  • Kajszczak
  • Z Warszawy
  • żołnierz AK, mieszkaniec wsi Dąbrowa koło Łomianek. Kajszczak wraz z synem Józefem dostarczał bojowcom żywność do lasku w Łomiankach. Udzielał też schronienia ukrywającym się Żydom.

  • Polacy
  • ,147