Imię: Liba Nazwisko: Kac

 • TAK
 • Kobieta
 • Liba
 • Kac
 • ok. 1934
 • pocz. marca 42
 • Warszawa
 • Pochodził z Żyrardowa, zmarł z głodu na punkcie Wołyńska 24

 • uchodźcy, dzieci
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]