Imię: Nieznane Nazwisko: K

  • TAK
  • Kobieta
  • K
  • ok.1897
  • Panią K. zatrudnił ojciec Chaskielewicza parę lat przed wojną jako administratorkę domu przy Orlej, którego był współwłaścicielem. Wspierał ją też finansowo. Była wdową, matką upośledzonego umysłowo syna i udanej córki. Pani K. była osobą uczciwą i bardo wdzięczną Chaskielewiczom za to, co dla niej zrobili. Gdy się ukrywali załatwiała im różne sprawy, takie jak sprzedawanie ich rzeczy itp.

  • Polacy
  • 39,40