Imię: Necha vel Mnycha Nazwisko: Judkowska

 • TAK
 • Kobieta
 • Necha vel Mnycha
 • Judkowska
 • Klepfisz
 • 1899-12-05
 • 1899-12-05/18
 • 1943 lub 1944
 • Warszawa
 • Córka Szlamy i Chany Zysli z domu Lajner. Ostatnie miejsce zamieszkania - Warszawa. Została wywieziona w 1943 lub w 1944 do obozu w Oświęcimiu.

 • po wojnie
 • Prawdopodobnie siostra Doby Klepfisz

 • W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, dział Czasopism, sygn. P.35283 II
  Oficjalny dziennik urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej wydawany przez premiera Rzeczpospolitej od 1918 r. (z przerwą od 1940 do 1945). W Monitorze Polskim publikowano akty prawne i orzeczenia sądowe. Publikacje w nim zawarte nie są źródłem praw. Po wojnie w Monitorze ogłaszano m. in. sprawy spadkowe i uznanie za zmarłego.
  Redakcja, Administracja i Ekspedycja: Łódź, Piotrkowska 133.

  Biblioteka Narodowa w Warszawie
  ul. Aleje Niepodległości 213
  02-086 Warszawa
  Tel.: (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29 99 (centrala)
  (0-22)825 91 53; fax: fax (0-22) 825 52 51
  biblnar@bn.org.pl
  www.bn.org.pl

 • 4