Imię: Icek Nazwisko: Jastrząb

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Icek
  • Jastrząb
  • Zam. Nowolipki 18, wojażer. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 295]