Imię: Adam Nazwisko: Jankielewicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Adam
  • Jankielewicz
  • Edek,Adek
  • 1943?
  • Brok
  • w powstaniu członek grupy bojowej Bundu L. Gruzalca. Wydostał się z getta kanałami 10 maja 43 i został przewieziony do Łomianek. Dołączył do oddziałów partyzanckich w lasach wyszkowskich, walczył w grupie Adama Szwarcfusa. Zginął w jednej z akcji w miasteczku Brok. Narzeczony Leji Szyfman.

  • działacze
  • 55,235