Imię: Kurt Hans-Fryc Nazwisko: Jachmen

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kurt Hans-Fryc
  • Jachmen
  • Zatrudniony w Sicherheitdienst.-sierp.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 289]