Imię: Stefan Nazwisko: Idzikowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Stefan
  • Idzikowski
  • Idzkowski
  • Żyd z pochodzenia. Pracownik Oddz. Warszawskiego RGO. Podejrzany o to, że wydał Niemcom listy Żydów ochrzczonych, pozostałych na terenie dzielnicy aryjskiej. -kwiec.41

  • kolaboracja, religia, Polacy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 281]