Imię: Jan Nazwisko: Huberman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jan
  • Huberman
  • Zam. Grzybowska 37. Mechanik. Łącznik w 13-tce.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 278]