Imię: Lejzer Nazwisko: Hirsz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lejzer
  • Hirsz
  • Komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie. Zam. Ogrodowa 26.-listop.41

  • urzędnicy
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 271,, AAN-27,, s.22]