Imię: Nieznane Nazwisko: Hallman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hallman
  • Niemiec zarządzający szopem wyrobów drzewnych przy ul. Nowolipki

  • Niemcy
  • 206