Imię: Daniel Nazwisko: Guzik

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Daniel
  • Guzik
  • marzec 1946
  • Był dyrektorem Jointu odpowiedzialnym za finanse. W początkach 1941r. został aresztowany przez Niemców za ,, nielegalne tranzakcje" i 9 miesięcy siedział w więzieniu. Popierał żydowski ruch podziemny.Przeżył pierwszą akcję likwidacyjną, po której zbliżył się do Żydowskiej organizacji bojowej i udzielał się w komitecie obywatelskim, którego celem było wynajdowanie środków pieniężnych na zakup broni i amunicji dla żydowskich bojowników i na budowę zamaskowanych bunrów w getcie.. Później przeszedł na aryjską stronę i był aktywny w podziemiu. Zostaje członkiem wąskiego prezydium Konspiracyjnego Żydowskiego Narodowego Komitetu(?) wraz z Icchakem Cukiermanem (Antkiem) i Adolfem Bermanem. Przeżył wojnę. Zginął w 1946r. w katastrofie lotniczej.

  • działacze
  • ,,nielegalne transakcje" polegały na pożyczaniu przez przedstawicieli Jointu pieniędzy od bogatych Żydów, którym obiecano zwrot po wojnie. Pieniądze te przekazywano na saopomoc socjalną.

  • str. 94-96