Imię: Józef Hersz Nazwisko: Gutszadt

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Józef Hersz
  • Gutszadt
  • Zam. Franciszkańska 37. Kupiec, kontroler 13-tki.--lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 242]