Imię: Ruchla Nazwisko: Gutman

  • TAK
  • Kobieta
  • Ruchla
  • Gutman
  • 1920
  • Złapana prawdopod. po str. aryjskiej, osadzona na Gęsiej, sądzona 16-12-41, uniewinniona i zwolniona.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 33]