Imię: Nieznane Nazwisko: Guth

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Guth
  • urzędnik karnego wydziału Devisenschutzkommando

  • Niemcy, urzędnicy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 128