Imię: Filip Nazwisko: Grynbło

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Filip
  • Grynbło
  • Zam. Sienna 45, deklarant celny . Sekcyjny II Rejonu SP -lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 232,, AAN-27,, s.15]