Imię: Aron Nazwisko: Gruenstein

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aron
  • Gruenstein
  • W więzieniu na Gęsiej. 12-12-41 otrzymał zaoczny wyrok 6 mc więzienia. Zarzuty: nielegalny przyjazd ze Lwowa, fałszywe dokumenty, nielegalny pobyt w dzielnicy aryjskiej.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 33]