Imię: Abram Nazwisko: Grosman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram
  • Grosman
  • ok. 1923
  • mieszkał na punkcie Dzika 3, na pocz. marca 42r. skierowany do szpitala z obrzękami głodowymi

  • uchodźcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 27]