Imię: Nieznane Nazwisko: Goldberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Goldberg
  • Inżynier. Twórca najnowocześniejszego budynku rządowego w Warszawie. W getcie nauczyciel geometrii i historii architektury na kursach zorganizowanych przez Gminę w lutym 41r.

  • inteligencja
  • Berg, Mary, Dziennik z getta warszawskiego

  • [s.55]