Imię: Chawa Nazwisko: Goldberg

 • TAK
 • Kobieta
 • Chawa
 • Goldberg
 • grudz. 41 (?)
 • Warszawa
 • Lat 32, złapana po str. aryjskiej, sądzona 28-11-41. Zmarła w areszcie z wycieńczenia prawdopodobnie na pocz. grudnia 41.

 • więzienie
 • na str. 30 - zmarła w areszcie CHAJA Goldberg, ale prawdopodobnie chodzi o tę samą osobę.

 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [27,, s., 23,, 30]