Imię: Masza Nazwisko: Gold

  • TAK
  • Kobieta
  • Masza
  • Gold
  • 1942?
  • Treblinka?
  • aresztowana za sprawę futer (przemyt lub podobne), osadzona na Gęsiej, wysłana do Treblinki marz/kwiec 42.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 46]