Imię: Józef Nazwisko: Gitler

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Józef
  • Gitler
  • Barski
  • 1898
  • 1990
  • Członek dyrekcji "Centosu". Absolwent Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych Wolnej Wszechnicy Polskiej, działacz KPP, od 1923 r. kierownik księgowości "Centosu". W getcie działacz społ.-ośw. i polit., więzień obozu w Bergen -Belsen /1943-1945/.

  • działacze
  • 105, p