Imię: Grzegorz Nazwisko: Giełczyński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Grzegorz
  • Giełczyński
  • Beniamin Gołda
  • Zam. Tłomackie 2 m 13. Doktor (prawdopodobnie fałszywe papiery lekarza) . Gestapowiec. Działa w dzielnicy aryjskiej.-wrzes. 41

  • kolaboracja, lekarze
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 194,, 195]