Imię: Hedwig Nazwisko: Gerwin

 • TAK
 • Kobieta
 • Hedwig
 • Gerwin
 • ok. 1888
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • Z Gdańska, zmarł na punkcie Grzybowska 48, wyniszczenie głodowe.

 • uchodźcy
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]