Imię: Aleksander Nazwisko: Gerhardt

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aleksander
  • Gerhardt
  • Zam. Żelazna 89. Mechanik samochodowy. Starszy kontroler 13-tki.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 190]