Imię: Nieznane Nazwisko: Gaudich

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Gaudich
  • Kierownik Wydziału Gospodarczego niemieckiego Zarządu Okręgowego

  • Niemcy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 93