Imię: Dawid Nazwisko: Fryszman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dawid
  • Fryszman
  • Buchalter. Zam. Leszno 47. Pracuje w Żydowskim Pogotowiu Ratunkowym, które jest ekspozyturą Urzędu Walki z Lichwą. - czerw.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 173,, AAN-27,, s.3]