Imię: Bronisław Nazwisko: Frydman - Mirski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Bronisław
  • Frydman - Mirski
  • Autor relacji 301-5006; pracował w szopie Anny Melity Feliks, potem u szczotkarzy; miał kontakty z ŻZW, walczył w powstaniu w getcie, 5 maja wysłany na Majdanek a stamtąd do Budzynia, przeżył wojnę

  • działacze
  • Frydman - Mirski, Bronisław, relacja 30-5006