Imię: Abram Nazwisko: Frydman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram
  • Frydman
  • skreślony z SP jako stale nieobecny 21 grudnia 40

  • policja żydowska
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  • 14,str22