Imię: Gerhard Nazwisko: Friedlaender

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Gerhard
  • Friedlaender
  • Mieszkał na punkcie Grzybowska 48, zachorował na dur plamisty, na pocz. marca 42r. w szpitalu.

  • uchodźcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 27]