Imię: Zdzisław Nazwisko: Frendzel

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Zdzisław
  • Frendzel
  • Urzędnik. Sekcyjny SP -maj 41.

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 170]