Imię: Gedala Nazwisko: Flam

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Gedala
  • Flam
  • W więzieniu na Gęsiej, 12-12-41 przysłano mu do więzienia zaoczny wyrok 3 mc więzienia.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 33]