Imię: Rojza Nazwisko: Fiszbin

  • TAK
  • Kobieta
  • Rojza
  • Fiszbin
  • lat 34, złapana po str. aryjskiej, sądzona 3-12-41.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 29]