Imię: Nieznane Nazwisko: Filozof

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Filozof
  • Philosoff
  • Były działacz Bundu w Łodzi. Mieszkał przy Miłej 5. W październiku 1942 zebrali się w jego mieszkaniu młodzi działacze podziemia, w tym Władka, wezwana przez Bluma.Filozof opowiadał o swoich doświadczeniach - pracował w niemieckiej fabryce butów na zewnątrz getta, Polacy pracownicy fabryki byli życzliwi dla Żydów, dzieliii się chlebem, pomagali w codziennych kłopotach, i byli zdania, że nie wszystkich Żydów deportują

  • działacze
  • 93-94