Imię: Chaim Nazwisko: Felhendler

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Chaim
  • Felhendler
  • Folhendler
  • Podobwodowy w Inspekcji SP -lip. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 151,, AAN-27,, s.18]