Imię: Józef Nazwisko: Feldsztejn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Józef
  • Feldsztejn
  • Zam. Elektoralna 53. Technik drzewny. Sekcyjny II Rejonu SP, -lipiec41r.

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 149,, AAN-27,, s.15]