Imię: Daniel Nazwisko: Feldman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Daniel
  • Feldman
  • Zam. Żelazna 74. Grupowy II Rejonu SP -lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 148,, AAN-27,, s.15]