Imię: Franz Fiszel Nazwisko: Fejwniszek

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Franz Fiszel
  • Fejwniszek
  • Handlowiec. Zam. Nowolipki 63. Starszy kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 146]