Imię: Icek Nazwisko: Fajsztejn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Icek
  • Fajsztejn
  • ok. 1901
  • zam. na punkcie Gęsia 6, na pocz marca 42r. skierowany do szpitala z powodu ropnego zapalenia gałki ocznej.

  • uchodźcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 27]