Imię: Leon Nazwisko: Fajgenbaum

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Leon
  • Fajgenbaum
  • Inżynier. Kierownik Wydz. Kształcenia Zawodowego.

  • Judenrat
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 16]