Imię: Chaim Chaskiel Nazwisko: Fajersztejn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Chaim Chaskiel
  • Fajersztejn
  • Zam. Chłodna 40, księgowy, grupowy II Rejonu SP.-lip. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 134,, AAN-27,, s.15]