Imię: Chaim Abram Nazwisko: Fajerstein

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Chaim Abram
  • Fajerstein
  • Zam. Żelazna 69. Sekcyjny II Rejonu SP -lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 133,, AAN-27,, s.15]